Dan je bil razdeljen na dopoldanski in popoldanski program s številnimi zanimivimi temami, praktičnimi prikazi in izmenjavo izkušenj. Dopoldanski program je bil namenjen strokovnim predavanjem, ki so se dotaknila tem, kot so ekonomsko učinkovita uporaba gnojil, različni vidiki pridelave poljščin, sodobne metode uporabe gnojevke in zakonske zahteve na tem področju. Udeleženci so imeli priložnost prisluhniti izkušenim strokovnjakom, ki so delili svoje znanje in raziskovalne izkušnje. Tematike so zajemale tudi pomembne vidike trajnostnega kmetijstva in varovanja okolja.