CSR

Odgovornost za jutri

Svet se sooča z velikimi izzivi. Naš cilj je pozitiven prispevek s trajnostnim in odgovornim podjetniškim delovanjem.

image

Kot strokovnjaki za okoljsko in kmetijsko tehniko želimo iz prepričanja izpolniti svojo odgovornost do okolja, ljudi in družbe. »Trajnost in družbena odgovornost sta bistveni sestavni deli naše korporativne DNK,« pravi Heinz Leitner, izvršni direktor Komptech GmbH. Komptech GmbH kot tudi Farmtech d.o.o. podpirata cilje trajnostnega razvoja Agende 2030, ki so jih države članice Združenih narodov sprejele leta 2015, in se osredotoča na cilje 7, 12 in 13.

Technology for a better environment / Tehnologija za boljše okolje

Razvijamo rešitve za obdelavo trdnih odpadkov in lesne biomase ter tehnologije za trajnostno kmetovanje, s čimer želimo doseči izboljšave za človeka in okolje. V ta namen izdelujemo dobro zasnovane, visokokakovostne stroje z dolgo življenjsko dobo. Tako pomembno prispevamo k trajnostnemu gospodarstvu. Iz odpadkov nastajajo nove surovine in materialno gospodarstvo se spreminja v krožno.

V podjetju Komptech/Farmtech smo tudi odločili, da poleg neposrednega prenosa tehnologij po vsem svetu svoje stranke in odločevalce podpiramo s svetovanjem in nudimo celovite storitve in izobraževanja.

Zmanjšanje ogljičnega odtisa/CO2

Intenzivno delamo tudi na strategiji, da bi srednjeročno postali CO2 nevtralno podjetje. Skupina Komptech na ta način dragoceno prispeva k trajnostnemu razvoju gospodarstva, družbe in okolja.

Prvo poročilo o družbeni odgovornosti podjetja zajema najpomembnejše teme in dejavnosti za leto 2020 pri Komptech GmbH in Farmtech d.o.o. Za več informacij si ga oglejte.

image
image
image

Sorodne povezave