Projekt

Vzpostavitev novih proizvodnih kapacitet

Naziv projekta: Vzpostavitev novih proizvodnih kapacitet za proizvodnjo okoljske in kmetijske tehnike.

image

 

Namen investicije je širitev zmogljivosti podjetja, z integracijo nove, okolju bolj prijazne stroje za predelovanje kovin in ostale opreme. Predmet investicije je gradnja nove varilne hale in nakup strojev, ki se jih vključi v novo halo, kot tudi druge opreme. Varilna hala in nova oprema bo vplivala na cilje, ki jih želimo doseči:

  • vzpostaviti nove prostorske zmogljivostne kapacitete za proizvodnjo visoko kakovostne kmetijske tehnike ter ostalih aktivnosti podjetja Farmtech d.o.o.,
  • primerno opremiti že obstoječe proizvodne prostore s tehnološko najustreznejšo razpoložljivo opremo s poudarkom na uporabi čistih in energetsko varčnih tehnologij ter tako prispevati k prehodu na nizko ogljično družbo.

 

Skupna vrednost projekta: 8.843.345,00 EUR
Višina sofinanciranja: 2.334.643,08 EUR
Trajanje projekta: 6.5.2022 – 30.4.2025

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO).
Naložbo sofinancira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta za okrevanje in odpornost.