Vso namolzeno mleko prodajajo bližnji mlekarni OM (Obersteirische Molkerei), ki je v regiji prepoznavna po mlečnih izdelkih in sirih. Za molžo krav uporabljajo molzni robot, ki prihrani čas, poveča zmogljivost in obenem omogoča optimalen nadzor celotnega procesa, saj se pridobijo vse potrebne informacije o mleku in kravi. »Robot je dandanes nuja, a le en člen v celotni verigi pridelave mleka,« poudarja Sackl. Poleg robota in optimalnih bivalnih pogojev je zanj bistvenega pomena kakovostna krma, ki v veliki meri vpliva na okus mleka. »Naše krave uživajo le domačo voluminozno krmo, predvsem koruzno in travno silažo. Prav zaradi tega nimamo nikakršne bojazni o zaužitju krme,« pravi gospodar in doda, da krmo pridelujejo sami na 36 hektarjih lastnih poljih in travnih površinah.