Družba Farmtech je dobro pripravljena na prihajajoče izzive. Smo optimistični in ambiciozni, a tudi realistični. Trgu želimo še naprej ponujati kakovostne proizvode, krepiti svojo pozicijo na trgu in nadaljevati zgodbo o uspehu. Že vrsto let neprekinjeno vlagamo v razvoj novih proizvodov in nove proizvodne tehnologije, ki bodo še naprej zagotavljale konkurenčnost, obenem pa nenehno iščemo poti za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Ključna skrb v proizvodnji je trenutno poskrbeti za nemoten potek in zagotoviti dovolj kapacitet za ustrezno in pravočasno izdobavo. V naši strategiji razvoja za daljšo obdobje pa je opredeljen kar konkreten načrt rasti, zato bomo morali v proizvodnji ravnati hitro in sistematično in še bolj prilagoditi, optimizirati in avtomatizirati procese. Poleg zagotavljanja dodatnih proizvodnih kapacitet bo osrednja pozornost namenjena povečanju produktivnosti v obstoječih obratih, treba bo poskrbeti za večjo fleksibilnost in odzivnost ter implementirati primere dobrih praks, vsekakor pa še naprej ustvarjati nova, privlačna delovna mesta. Od sodelavcev pričakujem še aktivnejšo vlogo in odgovornost, saj se v njih skriva ogromno potenciala in dolgoročni uspeh organizacije bo zagotovo odvisen tako od celotnega kolektiva kot tudi učinkovitega sistema proizvodnje.