Pri Farmtechu želimo doseči čim boljšo optimizacijo in uporabniško izkušnjo za naše že uveljavljene in prihajajoče proizvode. Imamo širok portfelj in želimo ostati »full-liner« v kmetijski transportni tehniki. Hkrati se srečujemo z izzivi in priložnostmi, ki jih prinaša nova generacija kmetovalcev. Ti dajejo velik poudarek digitalizaciji in avtomatizaciji, s ciljem povečanja produktivnosti, učinkovitosti in zmanjšanja vpliva kmetijstva na okolje. Seveda je idealno, če je stroj tudi preprost in intuitiven za upravljanje. V Farmtechu smo si zato zastavili visoke cilje in se želimo odločneje podati na to novo pot v prihodnosti. Zavedamo se, da je za doseganje teh ciljev ključno tesno sodelovanje s strankami in uporabniki, po možnosti na terenu. Zato se bomo pod mojim vodstvom še bolj osredotočili na analizo navad, potreb in zahtev končnih uporabnikov, tako pri izboljšavah obstoječih kot pri razvoju novih proizvodov. Vendar to ne velja le zame, temveč tudi za mojo celotno ekipo. Le tako lahko razumemo dejanske zahteve, ki jih trg in kupci od nas pričakujejo, saj konec koncev želimo ponujati najboljše in najnaprednejše rešitve.