V Farmtechu smo se odločili, da tematiki gnojenja posvetimo večjo pozornost. Predvsem zato, ker se je način gnojenja v zadnjih letih precej spremenil in postal zahtevnejši zaradi zakonodaje in evropskih direktiv, ki se sorazmerno hitro spreminjajo in dopolnjujejo. Človeške navade in prepričanja se po drugi strani spreminjajo zelo počasi. Marsikdo se ne zaveda, da je »pravilno« gnojenje z organskimi gnojili tisto, ki najbolj vpliva na donosnost kmetijstva in zmanjša vložek nakupa mineralnih gnojil. Za ustrezno in učinkovito gnojenje moramo poznati vsebnost tal, potrebe rastlin po hranilih in seveda vrsto oziroma način gnojenja. Prav to je največji izziv in cilj hkrati – predstaviti kmetovalcem in uporabnikom pomembnost pravilnega in ustreznega gnojenja ter obenem ponuditi sodobno rešitev. Prepričan sem, da bomo kot družba postopoma doumeli, da je to priložnost za vse, za boljši jutri – za lažjo, finančno učinkovitejšo in okolju prijaznejšo pridelavo. Hkrati verjamem, da je to odgovor za prihodnost, ki jo Farmtech ponuja že danes.