Stranka

Naprej, naprej, naprej

Ko se leto prevesi v poletje, avtonomni pokrajini Vojvodini – ki je eno samo veliko območje obdelovalne zemlje – dajo poseben čar zlata pšenična polja. In sredi njih najdemo posestvo Vrebalovih. In precej zelenih prikolic v uporabi, ki po zaprašenih poteh prevažajo »suho zlato«.

image

“Vedno gledamo naprej z optimizmom.”

Vrebalov Agrar

Bogastvo kmetijska zemljišča

Podjetje Vrebalov Agrar d. o. o., ki se ukvarja s poljedelstvom, skladiščenjem in prodajo surovin, je bilo ustanovljeno leta 2008, vendar njihovi začetki segajo že daleč v 17. stoletje, ko se je družina naselila v mestu Novi Bečej v Srbiji. Zaznamovani s številnimi vzponi in padci se je njihova zgodba o uspehu začela razvijati po letu 1991 in vrnitvi premoženja. »Bogastvo Vojvodine so kmetijska zemljišča. Tega se še kako zavedamo in tudi sami živimo s to miselnostjo,« poudari Nikola Vrebalov, eden od lastnikov podjetja. Danes podjetje zaposluje 90 ljudi in v 11-ih katastrskih občinah obdeluje 4.700 hektarjev zemlje. Koruza, pšenica, ječmen, pšenica, oljna repica, soja, sončnice in koruza – to so njihove glavne poljščine, ki jih prodajajo doma, a tudi izvažajo v tujino. Njihov privilegij je – še posebej v tem času –, da imajo na voljo kar 50.000 ton skladiščnih prostorov oz. silosov za žita. Ob organiziranem odkupu na sedmih lokacijah poslujejo s približno 2.000 kooperanti.

Blaginja prihodnjih generacij

Vrebalovi se zelo dobro zavedajo pomena ohranjanja zemlje, saj kakovost zemljišč, na katerih kmetujejo, ni najboljša. »Malce smo hendikepirani, saj je približno le desetina zemljišč najvišjega razreda, preostalo so parcele slabše kakovosti,« pove Nikola Vrebalov in obenem doda, da se prav zaradi tega prilagajo s kulturami. Tako skušajo optimizirati pridelek in, seveda, ohraniti rodovitnost tal. Na pridelavo vplivajo tudi vremenske razmere – predvsem suša. »Vreme je zadnje čase precej nepredvidljivo, a na to pač ne moremo vplivati. Manko padavin reguliramo z namakalnimi sistemi, ki jih imamo vsako leto več. Naš boj je torej tako z naravo kot za prihodnje generacije,« pravi Nikola Vrebalov. V delo in dejavnost je vpeta vsa družina – lastnika podjetja sta Nikola in Dejan Vrebalov, po njunih stopinjah pa že gresta sinova Djordje in Jovan. Sta predstavnika nove generacije, ki kljub mladosti presenečata z entuziazmom, zagnanostjo in zanosom. »Kljub trdemu delu rada počneva to, kar delamo in ustvarjamo. Kmetovanje mava v srcu in želiva nadaljevati družinsko tradicijo,« ponosna povesta naslednika, ki na poljih skrbita, da vse poteka, kot mora.

image

Načrtne in premišljene naložbe

Glede na vse razsežnosti pridelovalnih površin in dinamičnost posla je treba biti še kako organiziran. Delovni stroji se gibljejo v radiju do 50 km, zato mora biti izbor mehanizacije pravilen, primeren in okolju prilagojen. »Pred vsako naložbo podrobno analiziramo, se odprto pogovarjamo, zbiramo predloge itn. Tako so manjše možnosti za napake in nepravilnosti,« povesta v en glas lastnika in poudarita, da so vse odločitve skupne in usklajene. In po navadi ne delajo kompromisov, saj pred nabavo točno vedo, kaj želijo. »Kupujemo zgolj novo zmogljivo mehanizacijo, jo seveda vzdržujemo, vlagamo v originalne rezervne dele – skratka, poskrbimo, da je pripravljena za najtežje delovne naloge,« še dodata sogovornika. V času sezonskih viškov – včasih požanjejo tudi do 150 ha na dan – je še toliko pomembneje, da so vsi stroji tehnično brezhibni in ves čas primerni za uporabo. »Kar lahko, opravimo sami. Imamo lastno delavnico in skladišče z nadomestnimi deli. Tako so naši stroji v primeru morebitne okvare hitro spet nared,« pojasnjuje Nikola Vrebalov in poudari, da v zimskih časih, ko ni dela na poljih, skrbno pripravljajo mehanizacijo na prihajajočo sezono.

image

Partnersko sodelovanje

Vozni park priznanih proizvajalcev zajema 24 traktorjev, pet kombajnov in številno drugo sodobno mehanizacijo za pripravo tal in spravilo pridelkov. V poletnih mesecih se v času žetve temperatura bliža štiridesetim stopinjam, vendar se strojniki na to ne ozirajo preveč. Traktoristi in kombajnisti skorajda ne zapustijo svojih klimatiziranih kabin, tako žetev ni v nobenem trenutku prekinjena. Za vsa transportna dela z njiv, ki so oddaljene vse do 50 km, imajo v uporabi floto 14-ih dvoosnih prikolic tipa ZDK 1800. »Prikolice se uporabljajo kot kompozicija, tako da vsak traktor vleče po dve prikolici. Tako se z eno vožnjo prihranita čas in denar,« pove Djordje. Vse prikolice so tudi opremljene s ceradami – novejše s hidravličnim upravljanjem –, saj so razdalje velike, teren zahteven in tako možnost izgube tovora izključena. Iz preteklosti so še vedno v uporabi dvovišinske prikolice predhodne znamke Tehnostroj, ki se uporabljajo za pretovor različnih sipkih materialov. Njihov osebni stik pri nabavi je že od začetka Farmtechov pooblaščeni trgovec Agro-Vesta iz Somborja in direktor Saša Arsić. »Gre za dolgoročno partnersko sodelovanje na relaciji Vrebalov Agrar-Agro-Vesta. Smo pravi partnerji, tudi dobri prijatelji in kar se dogovorimo, to drži,« pove Dejan Vrebalov o tesnem sodelovanju, kjer sta spoštovanje in korektnost na prvem mestu.

image
image

Sinonim za prikolice: Farmtech

Izkušnje s Farmtechovimi stroji so večinoma pozitivne. »Farmtech je res sinonim za kakovost, robustnost in vzdržljivost,« o njihovi uporabi pravi Nikola Vrebalov. Povprašali smo jih tudi o slabih izkušnjah s Farmtechom. »V enem obdobju smo na žalost naleteli na serijo, ki je imela nekaj manjših težav z vzmetenjem in zadnjim priklopom, a smo jih s skupnimi močni odpravili,« pove Dejan Vrebalov in doda: »Veseli nas, da ste kot proizvajalec bili pripravljeni poslušati naše predloge za izboljšavo, še bolj veseli dejstvo, da ste jih spremenili in vključili v nove prihajajoče različice. Hkrati smo ponosni in hvaležni, da so se nove različice omenjene prikolice testirale prav pri nas, na naših poljih in na terenu, kjer vladajo zahtevni pogoji,« pojasni Nikola Vrebalov in v isti sapi doda: »Gledano z naše perspektive bo nova serija top!« Tudi v prihodnje bo njihov vozni park nadgrajen z že naročenima dvoosnima prikolicama ZDK 1800 v novi izvedbi, ki sta torej bili plod skupnega sodelovanja in soustvarjanja na relaciji proizvajalec-stranka.

Vsaka sezona nov izziv

Kmetovanje in vsa živahnost okoli njega sta za Vrebalove način življenja. Navduši tudi njihovo gostoljubje. »Ni vselej lahko, a naš moto je in tako smo tudi naučeni, da ni ustavljanja. Zato vedno optimistično gledamo naprej, naprej, naprej. Vedno stremimo k boljšemu in naprednejšemu. Verjamemo, da smo prav zaradi vsega naštetega tudi uspešni,« ponosno poudari Nikola Vrebalov. »Pred nami so številni projekti – tudi gradnja dodatnega silosa s spremljajočimi objekti,« še doda. Zanje je vsaka sezona nov izziv. »Treba se je obnašati odgovorno in strokovno, saj današnji čas ne dopušča napak in improvizacije. Vedno upamo na dobro in plodno leto, stabilne cene, močno izvozno politiko, a tudi spodbudo države in seveda prava partnerstva, kot je to s podjetjem Agro-Vesta in Farmtech,« so si enotni Vrebalovi. »Takšno sodelovanje potrebujemo vsi,« zaključijo.

image

Sorodne povezave