Stranka

Dobro se z dobrim vrača

Na obrobju mesta Ptuj, ki velja za najstarejše slovensko mesto, natančneje v Novi vasi, leži kmetija Klemenčič. Danes tam pod vodenjem gospodarja Branka živijo in delajo tri generacije.

image

“Če delamo dobro, se nam bo zagotovo povrnilo dobro.”

družina Klemenčič

Kmetija, ki je specializirana v pridelavi poljščin in pitanju goveda, je danes ena izmed prepoznavnejših in uspešnejših v regiji. Obdeluje 163 hektarjev zemlje in ima v hlevu približno 260 glav govedi, a vedno ni bilo tako.

Skromna preteklost

Gospodar Branko Klemenčič iz Nove vasi pri Ptuju poudarja, da so bili začetki vse prej kot lahki, a so s trdim delom, trudom ter zagnanostjo dolgoročno prišli tudi rezultati. »Vse, kar vidite danes, se je razvilo iz majhne kmetije, ki je v 80-ih letih štela le nekaj glave živine,« se spominja skromnih začetkov Branko Klemenčič in pravi, da sta z bratom kot najstnika ostala na trdi preizkušnji in sta se morala v življenju znajti. »Z določeno pomočjo in podporo drugih, ki so nam olajšali takratno vsakdanje življenje, in z vztrajnostjo, trmo ter polno odrekanji smo začeli s kmetovanjem,« hvaležno reče sogovornik. In danes na tem istem mestu stoji vzorčna kmetija, ki je leta 2001 pridobila naziv »Kmetija leta 2001 Mestne občine Ptuj« in je prepoznavna po celi Sloveniji.

image

Kakovost krme

Na 163 hektarjih obdelovalnih površin, od tega 80 hektarjev svojih, pridelujejo po večini klasične kulture – pšenico in koruzo za krmo, svoje viške pa prodajo v lokalni mlin Korošec. V njihovih sodobnih hlevih se nahaja 260 glav govedi za pitanje, predvsem sta to pasmi šarole in limuzin. Vso hrano za pitance pridelajo sami. »Krma pri živalih neposredno vpliva na okus in kakovost mesa, zato je izrednega pomena,« pove Branko in doda, da vsako leto veliko časa namenijo pripravi – vse z namenom boljše samooskrbe s kakovostno voluminozno krmo. Vse govedo prodajajo preko zadruge za že stalne odjemalce iz Italije, ki cenijo slovensko kakovost in so zanjo pripravljeni odšteti več napram domačim. »Nič novega, a žal je tako, da nas tujci prevečkrat bolj cenijo, kot se sami,« z razočaranjem pove Branko.

image

Od uslug do najema

Poleg osnovne dejavnosti pridelave poljščin in reje bikov pitancev opravljajo Klemenčičevi še kmetijske usluge številnim okoliškim kmetovalcem. »Ko žetev doseže vrhunec, je zasedenost strojev zelo velika, časa ob polnem urniku in nepredvidljivem vremenu pa vedno premalo, a ga kljub vsemu nekako najdemo še za ostale,« pojasni Branko. Prav iz tega razloga, opravljanja uslug iz preteklosti, obdelujejo skoraj polovico najemne zemlje, saj so bili in so zaupanja vredni izvajalci uslug za lastnike. »Mislim, da smo bili vedno odzivni, po vseh svojih močeh in kapacitetah zavzeti ter odgovorni, zato se nam je vse to na dolgi rok povrnilo,« doda Branko.

image
image

Zmogljiv strojni park

Družinska povezanost in enotnost se pokaže v času sezonskih vrhuncev, kjer je poleg vseh rok še kako pomembna zanesljivost in učinkovitost mehanizacije. Najsodobnejši stroji na kmetiji Klemenčič so znak, da kakovost predstavlja prednost pred kvantiteto. »Vse naložbe v stroje vedno zelo skrbno izberemo – pomeni, da dobro in dvakrat premislimo, kaj želimo,« pojasni sogovornik in doda, da v obzir vzamejo številne dejavnike, a tudi razumno mejo. Njihov kontakt za nabavo kmetijske mehanizacije je družinsko podjetje Mehanizacija Miler, ki je tudi pooblaščen zastopnik za Farmtech. Seveda pa že od nekdaj poznajo tako podjetje kot proizvode Farmtech.

Glavni na vasi

Zadnja večja naložba je bila v tandem mulde prikolico Durus 2000. »Zaradi vseh aktivnosti, polnega urnika in čedalje krajših časov žetve so nam malce zmanjkovale lastne transportne zmogljivosti,« upraviči nakupno odločitev sin Tadej. Žena Karina, ki je v času žetve velika pomoč in največ za volanom traktorja z Durusom, pa v šali pove, da je prikolica skoraj bolj vpadljiva kot ona sama. »Durus prikolica je glavna na vasi in res izstopa tako po izgledu kakor tudi po kakovosti,« pove. Poleg mulde prikolice imajo Klemenčičevi v lasti še zmogljivo triosno potisno prikolico Fortis 3000. Obe prikolici sta zaradi velikega nakladalnega volumna primerni za vse transportne potrebe, še posebej v času vrhuncev žetve, največ pa se uporabljajo pri prevozu silaže. Odločitev o nakupih ne obžalujejo, želeli bi si le dvižno sprednjo os pri tridemu potisne prikolice, ki bi jim olajšala dostop do zahtevnejšega terena. Glede na velikost zabojev obeh prikolic pa bi si za še boljši pregled in nadzor radi zamislili kamero.

image

Svetla prihodnost

Kmetija Klemenčič je našla način življenja v kmetovanju in to se odraža v njihovem načinu razmišljanja in delu. »Naša dejanja govorijo sama zase in vse to delamo pošteno in s srcem,« pravijo v en glas. Odkupna cena kmetijskih pridelkov ni takšna, kot bi si jo želeli, a Klemenčičevi verjamejo, da se bo slej ko prej tudi to spremenilo. »Na cene neposredno ne moremo vplivati. Vemo pa, da se stroški, potrebni za kmetovanje, žal nenehno višajo,« še dodajo. Gospodar se tudi zaveda, da je za obstoj takšne kmetije potrebna še večja produktivnost in v prihodnje vidi potencial, a ostaja na realnih tleh. »Jaz sem svoj cilj dosegel, o povečanju pa se bodo odločali nasledniki,« sklene pogovor. V mislih je sin Tadej z družino, ki že trka na vrata prevzema kmetije, zato se tudi za prihodnost ni treba bati.