Certifikat DOD potrjuje, da ima družba Farmtech skrbno urejena področja organizacijskega upravljanja, usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, medgeneracijskega sodelovanja ter zdravja in varnosti pri delu. »Pridobitev takšnega certifikata je velika potrditev za naše delo, predvsem pa je to zaveza za naprej,« ponosno pove Tjaša Makoter Frumen, vodja oddelka HR.

Podjetje Farmtech je v zadnjih letih intenzivno izvajalo aktivnosti in projekte, ki so usmerjeni v dolgoročno dobrobit zaposlenih, okolja in družbe. »Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec ni zgolj plaketa, temveč je vrednota, s katero želimo prispevati svoj delež do družbe in predvsem do sodelavcev. Verjamemo, da se bodo tako sedanji kot tudi bodoči zaposleni s tem lahko poistovetili,« poudari Makoter Frumnova, ki obenem zagotavlja, da si bodo tudi v prihodnje prizadevali to zavezo nadgrajevati in dopolnjevati.